Μετάθεση ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών σχετικά με τον Συνοπτικό Διαγωνισμό για «Δράσεις σχεδιασμού και εκτύπωσης εντύπων φυλλαδίων, εγχειριδίων, poster, roll up και διοργάνωσης εκδηλώσεων στο πλαίσιο του έργου "TeLeICCe", με κωδικό 70392 (274)»

Main Menu