Μετάθεση ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών σχετικά με τον Συνοπτικό Διαγωνισμό για «Δράσεις έρευνας, σεμιναρίων κατάρτισης και συμβουλευτικής στο πλαίσιο του έργου "TeLeICCe", με κωδικό 70392 (274)»

Main Menu