Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών σχετικά με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την «Προμήθεια και ανανέωση αδειών χρήσης λογισμικών καθώς και προμήθεια και συντήρηση λογισμικών προγραμμάτων για τις ανάγκες του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου»

Main Menu