Ανακοίνωση μετάθεσης ημερ/νιών λήξης ηλεκτρονικής υποβολής & αποσφράγισης των προσφορών του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για «Συνδρομές και προμήθεια Εντύπων και Ηλεκτρονικών Περιοδικών, Ηλεκτρονικών Βιβλίων και Βάσεων Δεδομένων για τις ανάγκες της

 

Ανακοίνωση μετάθεσης ημερ/νιών λήξης ηλεκτρονικής υποβολής & αποσφράγισης των προσφορών του Ανοικτού Ηλεκτρονικού  Διαγωνισμού (άνω των ορίων) για «Συνδρομές και προμήθεια Εντύπων και Ηλεκτρονικών Περιοδικών, Ηλεκτρονικών Βιβλίων και Βάσεων Δεδομένων για τις ανάγκες της Βιβλιοθήκης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου»

Περισσότερα εδώ

Main Menu