Προκήρυξη μίας (1) κενής θέσης ΔΕΠ της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών στη βαθμίδα «Επίκουρου Καθηγητή» με γνωστικό αντικείμενο «Διοικητική Επιχειρήσεων & Οργανισμών» (ΔΕΟ11).

Εκτύπωση

 

Προκήρυξη μίας (1) κενής θέσης ΔΕΠ της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών στη βαθμίδα «Επίκουρου Καθηγητή» με γνωστικό αντικείμενο «Διοικητική Επιχειρήσεων & Οργανισμών» (ΔΕΟ11):

Ανακοίνωση

Αίτηση