Προκήρυξη μίας (1) θέσης ΔΕΠ της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών στη βαθμίδα «Αναπληρωτή Καθηγητή» με γν. αντ. «Τεχνολογία Φωτισμού με εφαρμογές στην ενεργειακή βελτιστοποίηση και στη σύζευξη φυσικού και τεχνητού φωτισμού στο ανθρωπογενές περιβάλλον» (ΣΦΠ60)

Main Menu