Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς σχετικά με την υπογραφή σύμβασης με τον Ε.Σ.Υ.Π.-Ε.Λ.Ο.Τ για την «Προμήθεια οπτικοακουστικού υλικού σε ηλεκτρονική μορφή για τις ανάγκες των φοιτητών του ΕΑΠ»

Main Menu