Ανακοινώσεις Γραφείου Μισθοδοσίας

Προς τα μέλη ΣΕΠ του ΕΑΠ
Αφορά στον τρόπο αμοιβής και στη διαδικασία καταβολής αυτής κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2017-18. 

- ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Ακ. ΈΤΟΥΣ 2017-2018

- ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕΠ (2017-18)


Main Menu