Ανακοινώσεις Γραφείου Μισθοδοσίας

Προς τα μέλη ΣΕΠ του ΕΑΠ
Αφορά στον τρόπο αμοιβής και στη διαδικασία καταβολής αυτής κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2016-17. 

- ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Ακ. ΈΤΟΥΣ 2016-2017

- ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕΠ (2016-17)


Main Menu