Ανακοινώσεις Γραφείου Μισθοδοσίας

Προς τα μέλη ΣΕΠ του ΕΑΠ
Αφορά στον τρόπο αμοιβής και στη διαδικασία καταβολής αυτής κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2017-18. 

- ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Ακ. ΈΤΟΥΣ 2017-2018

- ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕΠ (2017-18)

Προς µέλη Σ.Ε.Π. του Ε.Α.Π. που αµείβονται µε Τιµολόγια Παροχής Υπηρεσιών:
Θα θέλαµε να σας ενηµερώσουµε ότι η εκκαθάριση τιµολογίων που αφορούν στην αµοιβή
για επίβλεψη τµήµατος και διπλωµατικών εργασιών θα πραγµατοποιηθεί από το µήνα
Σεπτέµβριο

Main Menu