Ανακοινώσεις Γραφείου Μισθοδοσίας

Προς τα μέλη ΣΕΠ του ΕΑΠ
Αφορά στον τρόπο αμοιβής και στη διαδικασία καταβολής αυτής κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2018-19. 

- ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Ακ. ΈΤΟΥΣ 2018-2019

- ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕΠ (2018-19)

- Οδηγίες Έκδοσης φορολογικής ενημερότητας

Main Menu