Ανακοινώσεις Γραφείου Μισθοδοσίας

 

Προς τα μέλη ΣΕΠ του ΕΑΠ 

Αφορά στον τρόπο αμοιβής και στη διαδικασία καταβολής αυτής κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-20. 

- ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Ακ. ΈΤΟΥΣ 2019-2020

- ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕΠ (2019-20)

- Οδηγίες Έκδοσης φορολογικής ενημερότητας

 

Main Menu