Ανακοινώσεις Γραφείου Οδοιπορικών

Προς τα μέλη ΔΕΠ του ΕΑΠ


Ι) Αφορούν συναντήσεις ΟΣΣ, ΟΔΠ, ΕΠΣ, Ενδιάμεσων Εξετάσεων, Τελικών Εξετάσεων, Επαναληπτικών Εξετάσεων και Παρουσιάσεων Διπλωματικών Εργασιών

- Ενημερωτική Επιστολή
- Ημερολόγιο Κίνησης και Κατάστασης Πληρωμής (I)
- Υπεύθυνη Δήλωση

ΙΙ) Αφορούν συμμετοχή σε Συνέδρια

- Ενημερωτική Επιστολή
- Φόρμα Στοιχείων μελών ΔΕΠ 
- Ημερολόγιο Κίνησης και Κατάστασης Πληρωμής (II)
- Υπεύθυνη Δήλωση

 

Προς τα μέλη ΣΕΠ του ΕΑΠ


Ι) Αφορούν συναντήσεις ΟΣΣ, ΟΔΠ, ΕΠΣ, Ενδιάμεσων Εξετάσεων, Τελικών Εξετάσεων, Επαναληπτικών Εξετάσεων και Παρουσιάσεων Διπλωματικών Εργασιών των Προγραμμάτων Σπουδών: LRM, ΑΓΓ, ΑΣΚ, ΑΣΠ, ΓΑΛ, ΓΕΡ, ΓΤΠ, ΔΕΟ, ΔΗΔ, ΔΙΑ, ΔΙΠ, ΔΙΤ,  ΔΜΥ, ΔΠΜ, ΔΤΕ, ΔΧΤ, ΕΚΕ, ΕΚΠ, ΕΛΠ, ΕΠΟ, ΙΣΠ, ΚΠΠ, ΚΦΕ, ΜΒΑ, ΜΣΜ, ΟΡΘ, ΠΕΔ, ΠΛΗ, ΠΛΣ, ΠΣΕ, ΠΣΠ, ΠΣΦ, ΣΔΣ, ΣΔΥ, ΣΜΑ, ΣΦΠ, ΤΡΑ, ΦΥΕ

- Ενημερωτική Επιστολή
- Ημερολόγιο Κίνησης και Κατάστασης Πληρωμής
- Υπεύθυνη Δήλωση

 

Προς τα μέλη ΔΕΠ άλλων ΑΕΙ


Αφορούν συμμετοχή σε Εκλεκτορικά Σώματα για την εκλογή μελών ΔΕΠ του ΕΑΠ ή σε Επταμελείς Επιτροπές για την εξέταση Διδακτορικών Διατριβών

- Ενημερωτική Επιστολή
- Ημερολόγιο Κίνησης και Κατάστασης Πληρωμής
- Υπεύθυνη Δήλωση

 

Main Menu