Ευρωπαϊκές και διεθνείς υποτροφίες Marie Skłodowska-Curie

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαθέτει 218,5 εκατομμύρια ευρώ σε ευρωπαϊκές και διεθνείς υποτροφίες, στο πλαίσιο του προγράμματος HORIZON 2020 (και των δράσεων Marie Skłodowska-Curie). Οι υποτροφίες αφορούν σε κατόχους διδακτορικού τίτλου με τετραετή ερευνητική εμπειρία πλήρους απασχόλησης. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε όπως επισκεφθείτε τον σύνδεσμο:

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2226-msca-if-2016.html  

 

Main Menu