Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Συγκρότηση Μητρώου Αξιολογητών και Μητρώου Εμπειρογνωμόνων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Erasmus+ 2014 – 2020

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) δημοσίευσε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση μητρώου αξιολογητών και μητρώου εμπειρογνωμόνων του ευρωπαϊκού προγράμματος εκπαίδευσης και κατάρτισης Erasmus+ 2014 – 2020.

Για την ηλεκτρονική σας εγγραφή στο Μητρώο, παρακαλούμε να επισκεφθείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο www.iky.gr/erasmusplus-vivliothiki/item/2147-prokiriksi-aksiologiton-ebeirognomonon

Main Menu