Ανακοίνωση προς μέλη ΣΕΠ

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

Με την ευκαιρία της έναρξης της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς, εκ μέρους της Διοικούσας Επιτροπής σας εύχομαι υγεία και καλή επιτυχία στο εκπαιδευτικό σας έργο στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.  Οι περισσότεροι από εσάς συμμετέχετε επί σειρά ετών και έχετε συμβάλει καθοριστικά στη διαμόρφωση της ακαδημαϊκής φυσιογνωμίας του Ιδρύματος. Κατά συνέπεια η ελκυστικότητα του ΕΑΠ και η απήχησή του στο ευρύ κοινό οφείλεται στον μεγαλύτερο βαθμό σε εσάς, γι’ αυτό και σας ευχαριστούμε.

Από την πλευρά μας επιχειρήσαμε σημαντικές αλλαγές στο πλαίσιο των δεσμεύσεων του Νόμου 2552/1997 που διέπει τη λειτουργία του ΕΑΠ, προκειμένου να συμβάλουμε στην απαιτούμενη ανανέωση του Ιδρύματος, και ως προς αυτό είμαστε συνεπείς με τις έως σήμερα διακηρύξεις μας.  Κυρίως αυτές αφορούν:

  • στον σχηματισμό Τμημάτων στην περιφέρεια, απόφαση που συντείνει στη μείωση των φοιτητικών δαπανών, αλλά που ταυτόχρονα επέφερε σημαντική επιβάρυνση του Προϋπολογισμού μας.
  • στη μετακίνηση των ΟΣΣ σε δημόσια ιδρύματα και κυρίως σε ΑΕΙ και ΑΤΕΙ, γεγονός που συμβάλλει στην αναβάθμιση της ακαδημαϊκής λειτουργίας του ΕΑΠ, ενισχύει οικονομικά τα συνεργαζόμενα ιδρύματα της ανώτατης εκπαίδευσης, ενώ επιπλέον διαθέτει πολλαπλούς συμβολισμούς.
  • στην έλλογη ανανέωση του σώματος των διδασκόντων, με την αντικατάσταση Διευθυντών Προγραμμάτων Σπουδών και Συντονιστών Θεματικών Ενοτήτων που είχαν συμπληρώσει 10 και πλέον έτη στην ίδια θέση, με τη μη ανάθεση διδακτικού έργου σε συνταξιούχους συναδέλφους μας, με την καθιέρωση του θεσμού των μελών ΣΕΠ κύριας απασχόλησης, διδακτόρων που δεν κατέχουν μόνιμη θέση στον Δημόσιο Τομέα.
  • στην έναρξη έξι νέων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών. Στα Προγράμματα αυτά, ο μέσος όρος ηλικίας των μελών ΣΕΠ είναι σημαντικά χαμηλότερος από τα υπόλοιπα, ενώ σε ποσοστό 87% πρόκειται για διδάκτορες που δεν είχαν διδάξει προηγουμένως σε άλλα Προγράμματα του ΕΑΠ.
  • Στην προώθηση της ανοιχτότητας του Ιδρύματος. Για πρώτη φορά, το 2016-17 υπάρχουν φοιτητές που είναι εγγεγραμμένοι σε μεμονωμένες Θεματικές Ενότητες και όχι σε Προγράμματα Σπουδών. Οι φοιτητές αυτοί έχουν διασπαρεί στα Τμήματα και θα είναι σημαντικό να έχουμε την ανατροφοδότησή σας σχετικά με την πιλοτική εφαρμογή αυτού του εγχειρήματος, που εφαρμόζει επιτέλους το αρθρωτό σύστημα, πρόβλεψη του Νόμου του ΕΑΠ από το 1997 που παρέμενε νεκρό γράμμα.
  • Στην ενίσχυση της ψηφιακότητας του ΕΑΠ, με την καθιέρωση μιας νέας πλατφόρμας (courses.eap.gr) για φιλοξενία όλης της εκπαιδευτικής διαδικασίας στα έξι νέα ΜΠΣ, με την πιλοτική εφαρμογή αποκλειστικής διάθεσης ψηφιακού υλικού σε 25 από τις ισχύουσες Θεματικές Ενότητες,  και με την εγκαινίαση του νέου, ριζικά βελτιωμένου περιβάλλοντος ψηφιακής μάθησης study.eap.gr. Είμαστε βέβαιοι ότι θα έχετε ήδη εκτιμήσει τις αλλαγές αυτές, ωστόσο θα χρειαστούμε και εδώ τις σκέψεις και προτάσεις σας για βελτίωση.       

Έχουμε συνείδηση ότι καθυστερήσαμε στην οργάνωση αυτού του εγχειρήματος και στην ενημέρωσή σας. Ζητούμε την κατανόησή σας, καθότι οι αλλαγές που αναφέρθηκαν δεν ήταν σε καμία περίπτωση απλή υπόθεση, πολύ περισσότερο σε ένα μεγάλο πανεπιστήμιο το οποίο επί σειρά ετών διακρίνεται για την έλλειψη οποιασδήποτε ευελιξίας σε τέτοιου είδους αλλαγές.

Μία συνέπεια των αλλαγών που προαναφέρθηκαν, ήταν η δημιουργία αρκετών τμημάτων με μικρό αριθμό φοιτητών στις πόλεις της περιφέρειας, και πολλών τμημάτων με πολυάριθμους φοιτητές στις μεγάλες πόλεις της χώρας.  Έχουμε επίγνωση της επιβάρυνσης του διδακτικού έργου που αυτή η αλλαγή επιφέρει και ζητούμε την κατανόηση και τη στήριξή σας. Σημειώνουμε εδώ ότι φροντίσαμε για την ικανοποιητικότερη, σε σχέση με το 2015-16, αμοιβή των μελών ΣΕΠ που αναλαμβάνουν τέτοια τμήματα.

Επιτρέψτε μου να αναφέρω ενδεικτικά τις περιπτώσεις ενός μέλους ΣΕΠ που αναλαμβάνει φέτος τμήμα με 8 φοιτητές και ενός που αναλαμβάνει τμήμα με 35 φοιτητές.  Για τμήμα με 8 φοιτητές, η αμοιβή πέρυσι ήταν 5.010 ευρώ ετησίως. Φέτος, πήραμε την απόφαση να αμειφθούν όλα τα μέλη ΣΕΠ για τμήματα από 8 μέχρι 15 φοιτητές, σαν τμήματα των 15 φοιτητών. Το 15 δηλαδή είναι η ελάχιστη βάση υπολογισμού της αμοιβής σας. Έτσι, για τμήμα με 8 φοιτητές η αμοιβή φέτος θα είναι 6.550 ευρώ.

Για τμήμα με 35 φοιτητές, η αμοιβή ήταν πέρυσι 9.850 ευρώ. Φέτος, καταργήσαμε την έννοια του «πλήρους» τμήματος και για κάθε επιπλέον φοιτητή, από 15 και πάνω, υπάρχει η αποζημίωση των 220 ευρώ. Έτσι, για το τμήμα των 35 φοιτητών, η αμοιβή φέτος θα είναι: 2.200 πάγια αποζημίωση τμήματος + 1.050 επίδομα εξ αποστάσεως επικοινωνίας + 7.700 (35x220) = 10.950 ευρώ.

Εργαστήκαμε απολύτως προσηλωμένοι στη διαχειριστική και διοικητική διαφάνεια, όροι που απαιτούσαν τη διατύπωση κανόνων, την εμπέδωση πλαισίου αρχών και βεβαίως συντονισμό αρκετών διοικητικών υπηρεσιών. Ελπίζουμε το αποτέλεσμα του εγχειρήματος να μην διαψεύσει τις προσδοκίες μας και να εγκαθιδρύσει ευνοϊκότερο ακαδημαϊκό κλίμα για το Ίδρυμα.

Σας ευχαριστούμε για τη θέλησή σας να συνεργαστείτε για άλλη μια χρονιά με το ΕΑΠ. Θέλουμε να συνεισφέρουμε στην καθιέρωση του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου ως ενός από τα καλύτερα ΑΕΙ της Ελλάδας και ως ενός από τα κορυφαία στο είδος του ΑΕΙ της Ευρώπης. Απαραίτητη συνθήκη στην κατεύθυνση αυτή, είναι η διαμόρφωση μιας κρίσιμης μάζας διδασκόντων, εξειδικευμένων στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση και στην ψηφιακή μάθηση. Η έκθεση της πρόσφατης εξωτερικής αξιολόγησης του Ιδρύματος στο πλαίσιο αρχών της ΑΔΙΠ, η οποία τονίζει εύγλωττα την πρόοδο του ΕΑΠ στον χρόνο που διανύουμε αποτελεί ασφαλή χάρτη των ενεργειών μας. Είμαστε σίγουροι, ότι σε αυτό το εγχείρημα θα είστε συμπαραστάτες μας.

Καλή ακαδημαϊκή χρονιά,

Ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής

Καθηγητής Βασίλης Καρδάσης

Main Menu