Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή ενός (1) μέλους και του αναπληρωτή του για την στελέχωση της προσωρινής Γενικής Συνέλευσης του Ιδρύματος με την επωνυμία «Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας» (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.)

Για να διαβάσετε το κείμενο της πρόσκλησης παρακαλούμε πατήστε εδώ

Main Menu