ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΜΕΛΗ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΣΕΠ)

Η προκήρυξη για Μέλη Συνεργαζόμενου Προσωπικού (ΣΕΠ) για την τριετία 2017-2020 θα δημοσιευτεί τη Δευτέρα 6 Μαρτίου 2017, με τελική προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων την Παρασκευή 7 Απριλίου 2017. Η συγκεκριμένη Προκήρυξη θα αφορά Μέλη ΣΕΠ των 6 Προπτυχιακών και 27 Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών του ΕΑΠ που λειτουργούν με ετήσιες Θεματικές Ενότητες.

Για τα νέα Προγράμματα Σπουδών, που λειτουργούν με εξαμηνιαίες Θεματικές Ενότητες, η Προκήρυξη για μέλη ΣΕΠ θα δημοσιευτεί την Τρίτη 2 Μαΐου 2017 και θα παραμείνει ανοικτή μέχρι την Τρίτη 6 Ιουνίου 2017. 

Main Menu