Απόσπασμα από το υπ’ αριθμ. 327/28-02-2017 Πρακτικό της 327ΗΣ Συνεδρίασης της Διοικούσα Επιτροπής του ΕΑΠ

Έγκριση πινάκων υποψηφίων μελών Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΣΕΠ) στις Θεματικές Ενότητες ΓΧΝ52, ΓΧΝ53, ΓΧΝ55, ΓΧΝ56, ΓΧΝ57, ΕΑΓ51, ΕΑΓ52 των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών «Επιστήμες τη Αγωγής: Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Ατόμων με Προβλήματα Γραπτού και Προφορικού Λόγου» και  του Προγράμματος «Διαχείριση Γήρανσης και Χρόνιων Νοσημάτων.»

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Main Menu