Ημερίδα με θέμα «Μουσεία, δεξιότητες και νέες προοπτικές στην ψηφιακή εποχή»

Η ερευνητική ομάδα DAISSy του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (http://daissy.eap.gr) διοργανώνει Ημερίδα με θέμα «Μουσεία, δεξιότητες και νέες προοπτικές στην ψηφιακή εποχή», τη Δευτέρα 6 Νοεμβρίου 2017, ώρες 15:00 – 20:00, στο κτήριο του Τμήματος Εξ @ποστάσεως Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης στην Πάτρα (Πατρών Κλάους 183, Περιβόλα Πατρών).

Η Ημερίδα απευθύνεται σε επαγγελματίες του μουσείου, φοιτητές και αποφοίτους τμημάτων σχετικών με τον πολιτισμό, επιστήμονες, ερευνητές και σε όσους ενδιαφέρονται να εργαστούν στο χώρο του πολιτισμού ή των μουσείων.

Στην Ημερίδα θα παρουσιαστούν τα πρώτα αποτελέσματα του Ευρωπαϊκού έργου Mu.SA - Museum Sector Alliance (http://www.project-musa.eu/ ), τα οποία προέκυψαν από την έρευνα αναγκών των επαγγελματιών του μουσείου σε ψηφιακές και μεταβιβάσιμες δεξιότητες (digital and transferable skills), καθώς και η αποτύπωση των σχετικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης που προσφέρονται στην Ελλάδα και τις υπόλοιπες χώρες που συμμετέχουν στο έργο. Το έργο Mu.SA υλοποιείται στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο Erasmus+/ Sector Skills Alliances - Τομεακές Συμμαχίες Δεξιοτήτων. Σκοπός του έργου είναι να καλύψει το χάσμα ανάμεσα στην τυπική εκπαίδευση και την αγορά εργασίας, ένα χάσμα που έχει προκύψει εξαιτίας της ολοένα αυξανόμενης εισόδου των Τεχνολογιών Επικοινωνίας και Πληροφορίας (ICT) στον χώρο των μουσείων και τη συνακόλουθη εμφάνιση νέων ειδικοτήτων. Η κοινοπραξία περιλαμβάνει συνολικά 12 εταίρους από 4 χώρες (Ελλάδα, Ιταλία, Πορτογαλία, Βέλγιο), με συντονιστή το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Α. Καμέα, Αναπληρωτή Καθηγητή ΣΘΕΤ ΕΑΠ.

Δείτε αναλυτικά την Ανακοίνωση εδώ.

HMERIDA EAP MUSA

Main Menu