Καθομολόγηση νέου διδάκτορα της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας

Παρουσία του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής, Καθηγητή Β. Καρδάση, του Αντιπροέδρου Οικονομικού Προγραμματισμού και Υποδομών, Καθηγητή Χρ. Κροντηρά, του Κοσμήτορα της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Καθηγητή Ι. Καλαβρουζιώτη και του επιβλέποντα Αναπλ. Καθηγητή Δ. Καλλέ πραγματοποιήθηκε η Καθομολόγηση του Δρ. Χαϊρή Κιουρτ τη Δευτέρα 6 Νοεμβρίου 2017.

Η Διδακτορική Διατριβή με θέμα "Συλλογική Τεχνητή Νοημοσύνη και Προσωποποιημένες Εκπαιδευτικές Αλληλεπιδράσεις στην Εκμάθηση Νέων Δεξιοτήτων" συγγράφηκε στα αγγλικά, με τον τίτλο «Collective Artificial Intelligence and Personalized Educational Interactions in Learning new Skills», και ήταν το επιστέγασμα μίας ερευνητικής προσπάθειας που εμπεριείχε ανάπτυξη λογισμικού για πειραματισμό σε υπολογιστικές υποδομές πλέγματος. Η διατριβή επικέντρωσε στη μελέτη της συμπεριφοράς συνθετικών πρακτόρων (synthetic agents) και ανέδειξε τη σημασία της επιλογής αντιπάλου κατά τη διαδικασία εκμάθησης του πως να παίζει κανείς καλά σε ανταγωνιστικά παιχνίδια (zero-sum board games).

sthet kathomologisi

Main Menu