Μαζικό Ανοικτό Διαδικτυακό Μάθημα (MOOC) “Addressing Global Citizenship Education through Digital Storytelling”

Το Μαζικό Ανοικτό Διαδικτυακό Μάθημα (MOOC) “Addressing Global Citizenship Education through Digital Storytelling” παρέχει προηγμένη εκπαίδευση με εποικοδομητικό και συμμετοχικό τρόπο. Αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου BRIGHTS και συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα περιεχόμενα σχεδιάστηκαν από τους εταίρους του προγράμματος και η πλατφόρμα του MOOC από την ερευνητική ομάδα DAISSy του ΕΑΠ.

Μέσω του διαδικτυακού εκπαιδευτικού προγράμματος διάρκειας 4 εβδομάδων, οι εκπαιδευόμενοι θα κατανοήσουν σε βάθος πώς να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν τη Μεθοδολογία του Κύκλου Αφήγησης με σκοπό να διδάξουν τις αρχές της Εκπαίδευσης για την Ιδιότητα του Παγκόσμιου Πολίτη (GCE) σε νέους της τυπικής και της μη τυπικής εκπαίδευσης χρησιμοποιώντας την Ψηφιακή Αφήγηση (DS).

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα υλοποιηθεί για πρώτη φορά τον Φεβρουάριο του 2018 και απευθύνεται κυρίως σε καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και εκπαιδευτικούς που εργάζονται με νέους από 13 έως19 ετών,αλλά και σε άτομα με ποικιλόμορφο εκπαιδευτικό υπόβαθρο που μοιράζονται τον ενθουσιασμό να διδάξουν τις αρχές της Εκπαίδευσης για την Ιδιότητα του Παγκόσμιου Πολίτη σε νέους της τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης χρησιμοποιώντας την Ψηφιακή Αφήγηση. Η συμμετοχή είναι ανοικτή και δωρεάν.

Περισσότερες πληροφορίες και φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα http://www.brights-project.eu/el/%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%AD%CF%83%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1/brights-mooc/.

Επίσης μπορείτε να απευθύνεστε για πληροφορίες στη διεύθυνση info@daissy.eap.gr

Main Menu