ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ: Πρoκήρυξη για την εκδήλωση ενδιαφέροντος και υποβολή αίτησης στο πλαίσιο των Διμερών Προγραμμάτων Μορφωτικών Ανταλλαγών μεταξύ Ελλάδος και χωρών της αλλοδαπής έτους 2018

 

Το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων προκηρύσσει σαράντα πέντε (45) θέσεις για την  εκδήλωση ενδιαφέροντος και υποβολή αίτησης στο πλαίσιο των Διμερών Προγραμμάτων Μορφωτικών Ανταλλαγών μεταξύ Ελλάδος και χωρών της αλλοδαπής έτους 2018.    

Η ανακοινοποίηση αφορά στη διαγραφή των χωρών Βουλγαρίας και Τυνησίας.

Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ. 

 

Main Menu