ΟΔΠ Σχολής Κοινωνικών Επιστημών 2018-19

 

ΔΕΟ Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών

ΔΜΥ Διοίκηση Μονάδων Υγείας

ΔΤΕ  Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων

ΔΠΜ Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων

ΔΥΥ  Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας του ΕΣΥ

ΜΒΑ Διοίκηση Επιχειρήσεων

ΤΡΑ Τραπεζική

ΤΛΧ  Κοινό ΠΜΣ "Τραπεζική, Λογιστική και Χρηματοοικονομική"

ΑΣΚ Αθλητικές Σπουδές: Κοινωνιολογία, Ιστορία, Ανθρωπολογία

ΓΧΝ Διαχείριση Γήρανσης και Χρόνιων Νοσημάτων 

ΣΔΣ Σύγχρονες Δημοσιογραφικές Σπουδές 

ΚΑΟ Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

ΔΙΤ Διοίκηση Τουρισμού

ΠΕΔ Εγκληματολογικές και Ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος

ΔΗΔ Δημόσια Διοίκηση

 

Main Menu