Πρόγραμμα Proof of Concept - Υποβολή Προτάσεων 3ου κύκλου

 

Σας ενημερώνουμε ότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τον 3ο κύκλο εγγραφής και υποβολής των προτάσεων του προγράμματος Proof of Concept του Επιστημονικού Πάρκου Πατρών είναι ενεργή. Η προθεσμία υποβολής των προτάσεων είναι η 31η Οκτωβρίου 2019, μέσα από τη σελίδα του PSPPoChttp://www.psppoc.gr/register/όπου μπορούν να υποβάλλουν και ερευνητικές ομάδες από όλη την Ελλάδα.

Οι προτάσεις υποβάλλονται μόνο στην αγγλική γλώσσα. Για να δείτε περισσότερα, πιέστε εδώ

Main Menu