ΟΔΠ Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών 2019-20

 

ΑΓΓ Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Αγγλικής Γλώσσας (Πρόγραμμα Σπουδών με ετήσιες Θεματικές Ενότητες)

ΑΓΓ Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Αγγλικής Γλώσσας (Πρόγραμμα Σπουδών με εξαμηνιαίες Θεματικές Ενότητες)

ΓΑΛ Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας

ΓΕΡ Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας (Πρόγραμμα Σπουδών με ετήσιες Θεματικές Ενότητες)

ΓΕΡ Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας (Πρόγραμμα Σπουδών με εξαμηνιαίες Θεματικές Ενότητες)

ΕΚΕ Εκπαίδευση Ενηλίκων

ΕΚΠ Σπουδές στην Εκπαίδευση

ΕΛΠ Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό

ΕΠΟ Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό

ΙΣΠ Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός

ΟΡΘ Σπουδές στην Ορθόδοξη Θεολογία

LRM Language Education for Refugees and Migrants

ΔΓΡ Δημιουργική Γραφή

ΕΑΓ Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Ατόμων με Προβλήματα Προφορικού και Γραπτού λόγου

ΑΔΕ Σύγχρονες Τάσεις στη Γλωσσολογία για Εκπαιδευτικούς

ΔΙΣ Δημόσια Ιστορία

Main Menu