Ανακήρυξη υποψηφίων για την ανάδειξη των εκπροσώπων (τακτικού και αναπληρωματικού) των μελών Δ.Ε.Π. του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, στη Διοικούσα Επιτροπή του Ιδρύματος

 

 

Σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 463η/14.02.2020 Συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής τους ΕΑΠ, υποψήφιοι για τις εκλογές της 25ης Φεβρουαρίου 2020 για τη θέση του εκπροσώπου των μελών ΔΕΠ στη Διοικούσα Επιτροπή του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου ανακηρύχθηκαν (κατ΄ αλφαβητική σειρά) ομόφωνα:

 

Main Menu