ΟΔΠ Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών 2020-21

 

ΑΓΓ Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Αγγλικής Γλώσσας (Πρόγραμμα Σπουδών με ετήσιες Θεματικές Ενότητες)

ΑΓΓ Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Αγγλικής Γλώσσας (Πρόγραμμα Σπουδών με εξαμηνιαίες Θεματικές Ενότητες)

ΑΔΕ Σύγχρονες Τάσεις στη Γλωσσολογία για Εκπαιδευτικούς

ΓΑΛ Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας (Πρόγραμμα Σπουδών με ετήσιες Θεματικές Ενότητες)

ΓΑΛ Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας (Πρόγραμμα Σπουδών με εξαμηνιαίες Θεματικές Ενότητες)

ΓΕΡ Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας (Πρόγραμμα Σπουδών με ετήσιες Θεματικές Ενότητες)

ΓΕΡ Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας (Πρόγραμμα Σπουδών με εξαμηνιαίες Θεματικές Ενότητες)

ΔΓΡ Δημιουργική Γραφή

ΔΙΣ Δημόσια Ιστορία

ΕΑΓ Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Ατόμων με Προβλήματα Προφορικού και Γραπτού λόγου

ΕΚΕ Εκπαίδευση Ενηλίκων

ΕΚΠ Σπουδές στην Εκπαίδευση

ΕΛΠ Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό

ΕΠΟ Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό

ETA Εκπαίδευση και Τεχνολογίες σε συστήματα εξ αποστάσεως διδασκαλίας και μάθησης - Επιστήμες της Αγωγής

ΙΣΠ Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός

ΟΡΘ Σπουδές στην Ορθόδοξη Θεολογία

LRM Language Education for Refugees and Migrants

 

Main Menu