Έναρξη Επιμορφωτικού Σεμιναρίου για το Διοικητικό Προσωπικό του ΕΑΠ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Μετά από την 315η/10-10-2016 συνεδρίασή της, η Διοικούσα Επιτροπή ενέκρινε το σχέδιο που υπέβαλε η Μονάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης και Επιμόρφωσης (ΜΕΑΕ) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) για τη διαδικτυακή επιμόρφωση του Διοικητικού Προσωπικού του ΕΑΠ, σε θέματα Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. Με βάση αυτή την απόφαση η ΜΕΑΕ διοργανώνει επιμορφωτικό διαδικτυακό σεμινάριο στο θεματικό αντικείμενο «Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση» (ΑεξΑΕ).
Δυνατότητα συμμετοχής και πιστοποίησης στο επιμορφωτικό σεμινάριο έχουν όλα τα μέλη του Διοικητικού Προσωπικού του ΕΑΠ, ανεξάρτητα από τη σχέση εργασίας τους με το Ίδρυμα, ενώ η συμμετοχή στο σεμινάριο είναι προαιρετική.
Στόχος του επιμορφωτικού σεμιναρίου σε θέματα της ΑεξΑΕ είναι η εξοικείωση του Διοικητικού Προσωπικού του ΕΑΠ με βασικές έννοιες και αρχές της ΑεξΑΕ, μέσω της οποίας το ΕΑΠ παρέχει προπτυχιακή και μεταπτυχιακή εκπαίδευση και επιμόρφωση.
Το επιμορφωτικό σεμινάριο θα διεξαχθεί εξ ολοκλήρου διαδικτυακά. Συγκεκριμένα, θα υλοποιηθεί μέσω Μαζικού Ανοικτού Διαδικτυακού Μαθήματος (Massive Open Online Course, MOOC) με την υποστήριξη της πλατφόρμας meaeX που έχει αναπτύξει και διαχειρίζεται η ΜΕΑΕ.
Σύμφωνα με το σχεδιασμό, εκτιμάται ότι ένας/μία συμμετέχων/χουσα, αφιερώνοντας 2-3 ώρες ανά εβδομάδα για τη μελέτη του επιμορφωτικού υλικού του MOOC, μπορεί να ολοκληρώσει το σεμινάριο σε οκτώ (8) εβδομάδες. Σε κάθε περίπτωση, ο ρυθμός μελέτης του επιμορφωτικού υλικού αποτελεί απόφαση του/της κάθε συμμετέχοντος/χουσας. Η υπηρεσία της διαδικτυακής επιμόρφωσης θα είναι διαθέσιμη από την Τρίτη 8 Νοεμβρίου 2016 μέχρι και τη Δευτέρα 2 Ιανουαρίου 2017.
Η δυνατότητα εγγραφής θα είναι διαθέσιμη μέχρι και την Κυριακή 4 Δεκεμβρίου 2016.
Κατά το χρονικό διάστημα της διεξαγωγής του επιμορφωτικού σεμιναρίου είναι απαραίτητο να παρακολουθήσετε το σύνολο του επιμορφωτικού υλικού και να απαντήσετε σε όλες τις σχετικές ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης.

Σας ενημερώνουμε ότι, προκειμένου να λάβετε μια βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης του συγκεκριμένου θεματικού αντικειμένου, θα διεξαχθεί διά ζώσης διαδικασία πιστοποίησης στην οποία μπορείτε να συμμετάσχετε, εφόσον έχετε εγγραφεί και παρακολουθήσει το διαδικτυακό μάθημα. Κατά την πιστοποίηση θα κληθείτε να συμπληρώσετε ένα έντυπο ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, για το θεματικό αντικείμενο της ΑεξΑΕ. Για τη διεξαγωγή της διά ζώσης πιστοποίησης θα ενημερωθείτε μελλοντικά με νέο σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα από τη ΜΕΑΕ.

Τέλος, θα κληθείτε –μετά την πιστοποίησή σας– να συμμετάσχετε στην αξιολόγηση του επιμορφωτικού σεμιναρίου, συμπληρώνοντας ένα σχετικό ερωτηματολόγιο αναρτημένο στο ηλεκτρονικό σύστημα αξιολόγησης της ΜΕΑΕ.
Για περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινίσεις, μπορείτε να επικοινωνείτε με τη ΜΕΑΕ μέσω:
  •  email στη διεύθυνση epimorfosi@eap.gr
  •  τηλεφώνου στα 2610367748, 2610367752 (κ.κ. Δημήτρης Σιδέρης και Δημοσθένης Καρακατσούλης, ώρες επικοινωνίας: 9:00 έως 15:00).
Με εκτίμηση,
Μονάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης και Επιμόρφωσης του ΕΑΠ

Main Menu