Υποβολή Αιτήσεων Συμμετοχής σε διαδικτυακά σεμινάρια κατάρτισης στο πλαίσιο του έργου TeleICCE - Interreg VA Greece-Italy (EL-IT) 2014-2020

Εκτύπωση

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ