Διευκρίνιση 2 – Διόρθωση σχετικά με τον Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό κάτω των ορίων σχετικά με την «Ανάδειξη αναδόχων- συνεργείων για α) την καθαριότητα, β) τη μυοκτονία/ απεντόμωση και γ) τις υπηρεσίες υγιεινής των κτιριακών εγκαταστάσεων του ΕΑΠ

Εκτύπωση

Περίληψη

Διακήρυξη

Διευκρίνηση1 

Διευκρίνηση2