Διαπραγμάτευση για τον Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών εγγράφων και δεμάτων για την εξυπηρέτηση των διοικητικών και εκπαιδευτικών αναγκών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου»

Main Menu