Διευκρίνιση σχετικά με τον Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό άνω των ορίων σχετικά με την «Προμήθεια βιβλίων (readers) που διανέμονται στους φοιτητές του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου», βάσει της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΤΟ - 682/03-03-2017 και με αριθμό 03/2017

Main Menu