Διευκρινήσεις σχετικά με τον Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό (κάτω των ορίων) σχετικά με την «Προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου», βάσει της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΤΟ - 959/29-03-2017 και με αριθμ. 6/2017 Διακήρυξης

Main Menu