ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ των προσφορών του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (άνω των ορίων) με τίτλο «Προμήθεια και ανανέωση αδειών χρήσης λογισμικών καθώς και προμήθεια και συντήρηση λογισμικών προγραμμάτων για τις ανάγκες του Ελληνικού Ανοικτού

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

 

Main Menu