Δημόσιος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την μίσθωση κτιρίου στη Θεσσαλονίκη για την κάλυψη εκπαιδευτικών και διοικητικών λειτουργιών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

Main Menu