Δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός για τη «Μίσθωση κτιρίου στον Δήμο της Πάτρας για την κάλυψη διοικητικών και εκπαιδευτικών λειτουργιών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου»

Εκτύπωση

Περίληψη

Τεύχος διακήρυξης