Διευκρινίσεις σχετικά με τον Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό για τη «Μίσθωση κτιρίου στη Θεσσαλονίκη για την κάλυψη εκπαιδευτικών και διοικητικών λειτουργιών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου»

Main Menu