Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός άνω των ορίων για «Συνδρομές και προμήθεια Βάσεων Δεδομένων, έντυπων και ηλεκτρονικών Βιβλίων και Περιοδικών για τις ανάγκες της Βιβλιοθήκης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου»

Main Menu