Διευκρίνιση σχετικά με τον Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό κάτω των ορίων «για την ανάδειξη Αναδόχων- Συνεργείων για την «Α) Καθαριότητα, Β) τη Μυοκτονία / Απεντόμωση και Γ) τις υπηρεσίες υγιεινής των κτιριακών εγκαταστάσεων (ιδιόκτητων και μισθωμένων)

Διευκρίνιση σχετικά με τον Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό κάτω των ορίων «για την ανάδειξη Αναδόχων- Συνεργείων για την «Α) Καθαριότητα, Β) τη Μυοκτονία / Απεντόμωση και Γ) τις υπηρεσίες υγιεινής των κτιριακών εγκαταστάσεων (ιδιόκτητων και μισθωμένων) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου», βάσει της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΤΟ - 2829/06-09-2017 και με αριθμ. 20/2017 Διακήρυξης

Περίληψη

Τεύχος διακήρυξη

ΤΕΥΔ

Διευκρίνιση

Main Menu