Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός άνω των ορίων σχετικά με την «Ανάθεση ανατύπωσης, βιβλιοδεσίας και αποστολής αντιτύπων των συγγραμμάτων που διανέμονται στους φοιτητές του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου»

Main Menu