Μετάθεση ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών σχετικά με τον Διαγωνισμό για την «Προμήθεια και εγκατάσταση επιστημονικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των εργαστηρίων της Σχολής Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας (Σ.Θ.Ε.Τ) του ΕΑΠ»

 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Main Menu