«Δημόσιος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την μίσθωση ετοίμων αιθουσών προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι εκπαιδευτικές λειτουργίες του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου στην ευρύτερη περιοχή των Αθηνών» (Αρ. Διακήρυξης 11/2018)

Main Menu