Διευκρίνιση-Διόρθωση σχετικά με τον Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό (άνω των ορίων) για τις ανάγκες της Βιβλιοθήκης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, βάσει της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΤΟ - 4456/14-12-2018 και με αριθμ. 21/2018 Διακήρυξης

Main Menu