Συνοπτικός Διαγωνισμός για την «Παραλαβή εκτυπωμένων συγγραμμάτων από τις εγκαταστάσεις του ΕΑΠ στην Πάτρα, την ψηφιακή εκτύπωση εξωφύλλου, την βιβλιοδεσία και την παράδοσή τους στις εγκαταστάσεις του ΕΑΠ»

Main Menu