Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς σχετικά με την υπογραφή σύμβασης με την «InterOPTICS A.E.» για την «υπηρεσία ανίχνευσης κειμενικής ομοιότητας / λογοκλοπής Turnitin Originality Check

Εκτύπωση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ