Προκήρυξη για μέλη Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΣΕΠ) του ΕΑΠ για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014

Εκτύπωση

Προκήρυξη


Ενδεικτικά κριτήρια επιλογής των υποψηφίων μελών ΣΕΠ


Πληροφοριακό Έντυπο


Θεματικές Ενότητες και Προγράμματα Σπουδών