Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου σε προσωπικό στο πλαίσιο της Πράξης "Ψηφιακή ολοκλήρωση και διασύνδεση βιβλιοθήκης" (υποβολή υποψηφιοτήτων: 18 - 28/01/2013)

Για να δείτε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος πιέστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την Πρόταση πιέστε εδώ.

Main Menu