Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου σε προσωπικό στο πλαίσιο του Υποέργου 4 της Πράξης "Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο" (υποβολή υποψηφιοτήτων: 04 - 14/02/2013)

Για να δείτε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος πιέστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την Πρόταση πιέστε εδώ.

Main Menu