Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου σε εισηγητές ανοικτών σεμιναρίων ειδικής θεματολογίας επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης «Μονάδα Καινοτομίας Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου» (υποβολή υποψηφιοτήτων:05-15/02/2013)

Για να δείτε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος πιέστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την Πρόταση πιέστε εδώ.

 

Main Menu