Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου σε προσωπικό στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης "Γραφείο Διασύνδεσης Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου" (υποβολή υποψηφιοτήτων: 15 - 26/03/2013)

Για να δείτε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος πιέστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την Πρόταση πιέστε εδώ.

Main Menu