Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου σε προσωπικό για την υποστήριξη των Εργαστηρίων Φυσικής/Χημείας/Βιολογίας του ΕΑΠ”» (υποβολή υποψηφιοτήτων: 12 - 22/04/2013)

Εκτύπωση

Για να δείτε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος πιέστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την Αίτηση πιέστε εδώ.