Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου σε προσωπικό στο πλαίσιο του Υποέργου 5 της Πράξης "Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο" (υποβολή υποψηφιοτήτων: 30/04/13 - 10/05/2013)

Εκτύπωση

 

 

Για να δείτε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος πιέστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την Πρόταση πιέστε εδώ.